Вие се интересувате от продуктовата ни гама като?

Брой гласували
191
Първо гласуване
Понеделник, 30 Март 2009 19:21
Последно гласуване
Понеделник, 20 Май 2019 11:07

Вие се интересувате от продуктовата ни гама като?

Hits Percent Graph
Частно лице
79 41.4%
Малка компания
41 21.5%
Корпоративен клиент
33 17.3%
Само си ровя...
26 13.6%
Друго
7 3.7%
Държавна структура
3 1.6%
Общинска структура
2 1%
   
Шрифт