Защо лампите с нажежаема жичка изчезват?

Европейска забрана на стандартните електрически лампи с нажежаема жичка от септември 2009г.

Липсата на информираност по отношение на енергоспестяващите решения в осветлението може да се окаже най-голямата заплаха за една по устойчива околна среда. Най-големият потенциален принос за спестяването на енергия и намаляването на въглеродните емисии може да бъде постигнат чрез замяната на стандартните електрически крушки с нажежаема жичка с енергоспестяващи.

2009 бележи началото на едно още по-зелено, по-енергоефективно бъдеще. Настоящите планове на ЕС предвиждат постепенно изтегляне на класическите лампи с нажежаема жичка от европейския пазар от септември 2009. Към края на 2012 почти всички видове и мощности на лампите с нажежаема жичка ще бъдат заменени от съвременни, енергоспестяващи светодиодни, луминесцентни или халогенни източници.

   
Шрифт