Как става събирането на излезлите от употреба лампи?

 

Лумекс Лайтинг ООД участва в колективна система по чл. 11, 12 и 15 от Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ДВ, бр. 36 от 2006г.)

Ние извършваме услугата по събирането на излезлите от употреба лампи и оборудване напълно безплатно, в случай, че въпросните изделия са закупени от Лумекс Лайтинг ООД. Процедурата се осъществява в следните стъпки:

  1. ИУЕЕО, която подлежи на събиране от нас, трябва да е опаковано по безопасен за транспортиране начин (в кашони, в които да няма счупени лампи).
  2. Трябва да направите заявка (по телефон, факс или e-mail), в която да ни информирате за вида и обема на оборудването, както и за мястото, от където трябва да бъдат събрани изделията.
  3. След това заедно ще определим удобен ден и час, в който ние да съберем ИУЕЕО.

 

   
Шрифт