Роботи за автоматизирано опроводяване от System Robot Automazione

С 20 годишен опит в автоматизираното опроводяване при производството на  луминесцентни осветители, System Robot Automazione е развила оригинални, оперативни решения, които,  чрез ефективността на софтуерни пакети,  лесно програмиране в комбинация с  роботи на Kawasaki с 6 оси, позволяват кратки производствени времена, оптимални резултати и намаляване на разходите.
Комбинацията от робот с оригинален дизайн на окабеляващата глава , позволява осъществяването на всички  процеси, необходими за подготовка на монтажа на едножилния проводник в автоматичната клема.
Лесните „макро”  софтуерни функции осъществяват всички операции чрез използването само на една програма или чрез един контролен бутон за включване.
Благодарение на успешното партниране между System Robot Automazione   и Лумекс Лайтинг ООД, в България вече има няколко реализирани проекта в светлинната индустрия, ко-финансирани от Европейския съюз.


   
Шрифт